TEAMS

Vi skaber fundamentet for High Performing Teams ved at designe og facilitere inspirerende teamdage der booster arbejdsglæden og styrker teamets kommunikation & samarbejde, når vi udfordrer, skaber refleksion og sætter gang i udviklingen.

Vi planlægger og gennemfører uddannelsesforløb der styrker medarbejdernes faglige & personlige kompetencer, således at de kan bidrage med ny viden, øget selvtillid og gennemslagskraft, når de skal tackle hverdagens udfordringer.

Vi er lederens kompetente sparringspartnere i forbindelse med forandringsledelse og udvikling af ledelsesmæssige og kommunikative færdigheder, til glæde for både medarbejdernes trivsel samt virksomhedens resultater.

PRÆSENTATIONSTEKNIK KURSUS

(2 dage d. 4-5 jan. 2018)

COMMUNICATION IS YOUR MOST ESSENTIAL MANAGEMENT TOOL

Communication can help you get your message through to other people, whether it is your organization, colleagues, customers or superiors you wish to influence.

Presentations are a great way to share visions, strategies, expectations and important actions. It allows you to explain your thoughts and to highlight specific areas of importance.

A powerful and confident presenter are more likely to get his/her message through, because most people will listen more closely when the message is delivered with power and clarity.

PROFESSIONEL POWERPOINT KURSUS

(2 dage d. 8-9 jan. 2018)

SHORT DESCRIPTION

Presentations are a great way to share information, strategies, projects, plans and ideas. An excellent presentation can help you clearly explain your thoughts and to highlight specific areas of importance to your colleagues, customers or superiors.

However, many presentations are unsuccessful because the key messages are unclear. “How to create a professional PowerPoint presentations”, will give you valuable guidelines, tools and techniques to improve the success of future presentations.

FINANSIELT PRÆSENTATIONS KURSUS

(2 dage d. 11-12 jan. 2018)

Financial Presentations

Presentations are a great way to share budgets, strategies, financial statements, numbers and graphs. However, we are often victims of lengthy presentations with unclear messages, and many will leave the presentation with a data overload, confused or with the feeling that they yet again wasted valuable time.

In the course Financial Presentations you will strengthen your role as a professional presenter.

A powerful and confident presenter are more likely to gets his/her key messages through, because most people will listen more closely when the message is delivered with power and clarity.

During the course you will work with how to present complex topics or financial statements, in a way that the audience clearly understands and remembers your key massages.
Presenting in a way, so that everyone in the audience feels that the topic is relevant for them – even if it is a non-financial audience you are presenting to.

You will also receive valuable guidelines, tools and techniques on how to create more professional PowerPoint presentations.

TOP MANAGEMENT PRESENTATIONS

(2 dage d. 16-17 jan. 2018)

HOW TO BECOME A POWERFUL COMMUNICATOR

Communication can help you get your message through to other people, whether it is your organization, colleagues, customers or superiors you wish to influence.

Presentations are a great way to share visions, strategies, expectations and important actions. It allows you to explain your thoughts and to highlight specific areas of importance.

A powerful and confident presenter are more likely to get his/her message through, because most people will listen more closely when the message is delivered with power and clarity.

PRÆSENTATIONSTEKNIK KURSUS

 (2 dage d. 4-5 jan. 2018)

COMMUNICATION IS YOUR MOST ESSENTIAL MANAGEMENT TOOL

Communication can help you get your message through to other people, whether it is your organization, colleagues, customers or superiors you wish to influence.

Presentations are a great way to share visions, strategies, expectations and important actions. It allows you to explain your thoughts and to highlight specific areas of importance.

A powerful and confident presenter are more likely to get his/her message through, because most people will listen more closely when the message is delivered with power and clarity.

PROFESSIONEL POWERPOINT KURSUS

 (2 dage d. 8-9 jan. 2018)

Presentations are a great way to share information, strategies, projects, plans and ideas. An excellent presentation can help you clearly explain your thoughts and to highlight specific areas of importance to your colleagues, customers or superiors.

However, many presentations are unsuccessful because the key messages are unclear. “How to create a professional PowerPoint presentations”, will give you valuable guidelines, tools and techniques to improve the success of future presentations.

FINANSIELT PRÆSENTATIONS KURSUS

 (2 dage d. 11-12 jan. 2018)

Presentations are a great way to share budgets, strategies, financial statements, numbers and graphs. However, we are often victims of lengthy presentations with unclear messages, and many will leave the presentation with a data overload, confused or with the feeling that they yet again wasted valuable time.

In the course Financial Presentations you will strengthen your role as a professional presenter.

A powerful and confident presenter are more likely to gets his/her key messages through, because most people will listen more closely when the message is delivered with power and clarity.

During the course you will work with how to present complex topics or financial statements, in a way that the audience clearly understands and remembers your key massages.
Presenting in a way, so that everyone in the audience feels that the topic is relevant for them – even if it is a non-financial audience you are presenting to.

You will also receive valuable guidelines, tools and techniques on how to create more professional PowerPoint presentations.

TOP MANAGEMENT PRESENTATION

 (2 dage d. 16-17 jan. 2018)

 HOW TO BECOME A POWERFUL COMMUNICATOR

Communication can help you get your message through to other people, whether it is your organization, colleagues, customers or superiors you wish to influence.

Presentations are a great way to share visions, strategies, expectations and important actions. It allows you to explain your thoughts and to highlight specific areas of importance.

A powerful and confident presenter are more likely to get his/her message through, because most people will listen more closely when the message is delivered with power and clarity.

Team INNER ACTION
Alle INNER ACTION’s trainere er kompetente individualister med solid erfaring fra erhvervslivet, som vi anvender til at udfordre og inspirere.
Den indre drivkraft
Når elitesportsfolk har succes er det fordi de har haft et mål, et brændende ønske om at nå dette mål
Hvordan arbejder vi?

Vejen fra gode intentioner til excellente resultater er ikke altid så kort som vi kunne ønske os, specielt når viden

Læs vores anbefalinger her…

Se vore samarbejdspartneres udtalelser, som tæller nogle af danmarks mest kendte virksomheder

Claus Lehmann
My best advice on how to be successful in life…
Young Professionals SIEMENS Wind Power
Se vores Video med udtalelser fra de talentfulde YP deltagere…
United Railways

United Railways er et medrivende og realistisk simuleringsspil …

Læs mere…

Trusted Partner

Trusted Partner er et medrivende og realistisk kommunikationsspil …

Læs mere…

Som Programme Manager for vores talentprogram ”Young Professionals”, havde jeg fornøjelsen at samarbejde med INNER ACTION.
Formålet med talentprogrammet var at sikre positiv udvikling i talenternes performance og adfærd, både fagligt og personligt.

I den sammenhæng arbejdede jeg tæt sammen med Claus Lehmann og Gunhild Røy, omkring løbende optimering af programmets læringsmål, indhold og leverancer.
De er meget professionelle og har fokus på at levere resultater. De er altid løsningsorienterede og meget fleksible, også med korte deadlines.

INNER ACTIONS styrker er uden tvivl deres ”High Impact Learning” tilgang.
De har en praktisk og konkret tilgang til læring og planlægger varierende uddannelsesdage, hvor deltagerne aktivt involveres gennem dialog, simulationer, teamwork og refleksion, altid med link til deltagernes aktuelle situation og virksomhedens forretning og kunder.

Udbyttet af INNER ACTIONS træning er konkret, og de lykkes med at rykke deltagerne både fagligt og personligt. Jeg har oplevet stor udvikling i de unge talenters adfærd. F.eks. er nogen er blevet meget mere udadvendte, nogen har lært at styre deres ego og andre har udviklet deres evne til at arbejde i teams.

Vil du sikre, at du rent faktisk rykker og udvikler dine talenter, ledere og/eller medarbejdere, så brug INNER ACTION. Jeg giver dem mine bedste anbefalinger!

Mette Rud, Tidl. Talent Programme Manager og Learning & Development Consultant, Siemens Wind Power A/S

Jeg har haft fornøjelsen af at have INNER ACTION som leverandør på samtlige af mine projektledelseskurser i min tid som leder af Siemens Wind Powers PMO i supply chain. Vi udviklede i samarbejde en lang række kurser der havde til hensigt at understøtte og udbrede en nyudviklet proces og projektmodel samt give mere end 300 ansatte et løft i deres kompetencer i forbindelse med projektledelse. Kurserne blev udviklet så de var 100 % tilpasset Siemens´ processer og Inner Actions evne til at forstå vores situation og behov var imponerende.

Mit samarbejde med INNER ACTION var præget af positiv energi, idegenerering og jeg følte virkelig at jeg blev lyttet til i forhold til mine behov. INNER ACTIONS styrke er at de er i stand til at sætte sig ind i kundens behov, ideudvikle med kunden og efterfølgende levere med overbevisning Yderligere har INNER ACTION en evne til at skabe motivation blandt de kursister de håndterer og dette er i mine øjne afgørende for en succesfuld implementering.

Jeg fik en medarbejdergruppe der blev markant dygtigere til projektledelse og samtidig begyndte at tale det samme ”projektsprog”. Ydermere blev de nye processer stærkt forankret i organisationen. Et tydeligt bevis på dette var vores evaluering af kurserne der viste en stor tilfredshed blandt kursisterne

Henrik Hjort Bonde, Director Tender & Project Management, Eltronic A/S

Som ansvarlig for Danfoss RAC globale PMO, består en væsentlig del af mit arbejde i at lede og sikre at det pågældende team af projektledere, er rustet til at imødekomme den udfordrende hverdag som en 3D-organisations-matrix indeholder.

En af de vigtigste discipliner for at kunne levere i en kompleks organisation som vores, er specielt den kommunikative del. En projektleder skal kunne håndtere, informere, involvere og motivere interessenter på alle ledelsesniveauer. En disciplin indenfor kommunikation er ’præsentation’ – og her gælder det om at kunne formulere sig kort og præcis. I teamet blev vi enige om at vi havde brug for at blive endnu bedre ift. at præsentere kritiske situationer til ledelsen.

Vi valgte her at søge sparing og support hos Inner Action. Her blev vi mødt af et top professionel team, som meget hurtigt forstod vores job, hverdag og udfordringer. Det var altafgørende ift. hurtigt at komme til kernen – nemlig at arbejde med at forbedre hver projektleders evne til at fremlægge komplekse problemstillinger for et krævende publikum. Sammenspillet mellem teamet af projektledere og Inner Action var nemt, fornøjeligt og fyldt med integritet over for hinanden. Det er denne integritet der var altafgørende for nogle succesfulde dage – særligt når der bliver berørt noget så personligt som et ’menneskes kommunikationsevne’.

Luise Bang, Global Head of Project Management, Danfoss

Hvis jeg skal fremhæve INNER ACTION’s største styrke, er det indlevelse, engagement og samvittighed. Vi oplever, at det altid er vigtigt for dem, at vi får noget konkret og værdiskabende med hjem. Det har efterfølgende vist sig at været effektivt og værdifuldt.

Lars Andreasen, koncerndirektør, SE  

Min generelle oplevelse med INNER ACTION, er en virksomhed med en yderste professionel, seriøs og kvalitetsbevidst tilgang til alt hvad de gør. De har en høj grad af faglige og pædagogiske kompetencer. De er i allerhøjste grad engagerede og evner at skabe deltagerforståelse- og involvering.

Søren k. Nielsen

INNER ACTION leverede den mest professionelle og engagerende træning jeg nogensinde har været med til. Jeg anbefaler uden forbehold INNER ACTION til alle der vil øge deres projektleder kompetencer.

Allan Møller Larsen, Projektleder, Siemens Wind Power A/S

I have participated in several trainings with Inner Action as the training provider – such as Effective Meetings, Presentation Technique, Communication, Meeting facilitation and Project Management training. All trainings has been very interesting and with extremely competent trainers/instructors.

Especially the Project Management training gave me a lot! Not only about tools to use, but it also developed my personal skills – e.g. how to manage stakeholder with different personality types and different interests in the project, how to handle conflicts within the project team and how to get back on track if things goes wrong. We had a lot of practical training in all the modules and also real project to practice on during all modules.

The best training ever! I can only give the best recommendations to Inner Action.

Pernille Hviid, Senior Lean Project Manager, Siemens Wind Power A/S

I had a great pleasure working with Inner Action. The goal of our collaboration was intended to address my competencies in presentation techniques. However after a very short period of time from the start of the training, it became clear that in order to deliver and reach the goal of the training, other topics also had to be addressed besides the presentation skills. Inner Actions professional coach(es) showed flexibility and they were able to provide me with the service I needed the most at that time.

The strength of Inner Action in my opinion is their flexibility and commitment: the company can accommodate your request, they personalize the service according to the customers’ needs and ensure that the end goal will be reached.

Laura Johanson, Internal Project Manager, Siemens Wind Power 

Via INNER ACTION I took part of an extremely professional learning program introducing me to a proficient project management toolbox.

All learnings we’re based on a well communicated theoretical foundation supported by active simulations from real life challenges in the project management world. The consultant diverges from other trainings experiences primary by keeping momentum in the learning process with informal and direct communication, activating the audience from start to end.

I have only the best recommendations for INNER ACTION.

Jens Pinderup, Renewable Energy professional, Siemens Wind Power A/S

Konsulenterne fra Inner Action er dygtige formidlere og klare i deres kommunikation samt skarpe og konstruktive i feedback til deltagerne.

Deltagerne oplevede alle at blive flyttet markant med simple virkemidler og en stor portion træning, og vi glæder os til at arbejde videre med værktøjerne i hverdagen.

Nanna Pedersen, Senior Consultant, HR & Communications at Fertin Pharma A/S

INNER ACTION has a high level of engagement and is very innovative and creative in it’s way of transferring theory to practise.

I can only recommend INNER ACTION for others; you’ll simply get a professional service provider with great personalities and a high level of quality.

INNER ACTION truly lives up to it’s image!

Kita Lund Kærdrup, Professional Lead, Business Controller, Siemens Wind Power A/S

Vi har samarbejdet med INNER ACTION siden 2007.

Sammen med Claus har vi designet og tilpasset vores salgsuddannelse, således at resultatet blev netop som vi på forhånd havde forestillet os.

Undervisningsformen er kendetegnet ved en høj grad af deltagerinvolvering og aktivering og deltagerne har scoret kurset højt.

Halfdan Bock Andersen, HR Chef, Würth Danmark A/S